přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

 

Inteligentní zastávky MHD v Praze

Zastávkové informační systémy tramvají i autobusů budou signalizovat příjezd garantovaného nízkopodlažního spoje. Dopravní podnik v rámci zlepšení dostupnosti aktuálních dat o dopravě opatřuje vybraná nástupiště hned několika druhy informačních systémů s různým informačním rozsahem. Díky těmto technologiím získá cestující přímo na autobusovém či tramvajovém ... více

 

Transformace sociálních služeb a zaměstnávání lidí s postižením ve Finsku 22.10.2012

Dva právníci z Ligy lidských práv, Petr Hanslian a Denisa Slašťanová, se seznámili s finským systémem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a se způsobem transformace sociálních služeb. Deník Referendum zveřejňuje zprávu z jejich studijního pobytu. Právníci z brněnské nevládní organizace Ligy lidských práv měli možnost strávit v srpnu tohoto roku týden ve finských Helsinkách. Hledali zde dobrou praxi v ... více

 

Lída Rakušanová: Česko vede v počtu arbitráží - a bude hůř

Takřka v přímém přenosu může česká veřejnost v těchto dnech sledovat, jak si stát koleduje o další arbitráž. Tentokrát s Českou spořitelnou za to, že neochránil její investici do tzv. s-karet. Ty mají podle smlouvy, kterou spořitelna přesně před rokem vysoutěžila, sloužit nejen k distribuci veškerých sociálních dávek, ale v ... více

 

Zdravotnické odbory, nemocnice i pacientské organizace spouští petici za záchranu nemocnic

PRAHA (MEDIAFAX) - Lékařské i zdravotnické odbory společně s Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZOP) a dvě organizace sdružující nemocnice vyhlásily v úterý petici za záchranu českých nemocnic. Novináře o tom všechny organizace informovaly na tiskové konferenci.
Petice nese název Občané, braňte svoje nemocnice a chce bojovat proti jejich neuváženému rušení. Organizátoři akce požadují, aby zůstala současná síť nemocnic zachovaná. Případné změny ... více

 

Jak se bránit při přehodnocování příspěvků na péči

Níže uvádíme srovnání posudkových kritérií platných nyní a platných ještě v loňském roce. Bohužel se dá očekávat, že postupně bude docházet k přehodnocování dosud přiznaných příspěvků na péči a bohužel také předpokládáme, že nebude ... více

 

Změny v oblasti lékařské posudkové služby od 1. 1. 2012

Článek seznamuje s hlavními změnami, ke kterým v návaznosti na realizaci první etapy sociální reformy v oblasti nepojistných sociálních systémů došlo na úseku posuzování zdravotního stavu orgány lékařské posudkové služby v resortu práce a sociálních věcí (LPS) od 1. ledna 2012. Změny se dotkly zejména ... více

 

Slevy při telefonování a odběru plynu a elektřiny pro zákazníky se zdravotním postižením

Přehled slev či zvýhodněných tarifů pro uživatele se zdravotním postižením pro rok 2012 zpracoval web Zdravotní postižení.cz. Zahrnuje nabídku telefonních operátorů, Pražské plynárenské, RWE a společnosti ČEZ. ... více

 

Šokující výsledek prvního českého testu vozíků pro lidi s handicapem

Popisuje jej ve svém prázdninovém dvojčísle časopis Můžeš. Redakce Můžeš nakoupila tři vozíky, na něž žádají handicapovaní konta BARIÉRY o příspěvek nejčastěji, a přidala k nim bezkonkurenčně nejlevnější vozík (zhruba za pětinovou cenu), který lze koupit v zahraničí. Všechny čtyři vozíky pak ... více

 

Petrová: S dcerou nemusíte sepisovat smlouvu

Plzeň – Zajímá vás, jak vyřešit nepříznivou sociální situaci? Máte problémy při vyřizování dávek státní sociální podpory nebo důchodu? Zeptejte se na řešení prostřednictvím Deníku odborníků z Poradny NRZP ČR pro Plzeňský kraj. Dnes ... více

 

Handicapovaní budou moci žádat o příspěvek na auto už po pěti letech od předchozí dotace

Handicapovaní mohou žádat o příspěvek na koupi motorového vozidla po pěti letech od poskytnutí předchozí pomoci, nikoliv až po uplynutí v současnosti platné desetileté lhůty. Příslušný zákon podepsal prezident Václav Klaus. Handicapovaní mohou žádat o příspěvek na koupi motorového ... více

 

Vznikl manuál ucelené péče on-line

Dílny tvořivosti spustily webové stránky manual.navraty.info manuál ucelené péče. Obsahuje na 180 aktuálních kontaktů na odborníky a poskytovatele péče na území hlavního města a blízkém okolí Prahy a on-line poradnu pro lidi po poškození mozku a jejich blízké. ... více

 

Novely právních předpisů v sociální oblasti od 1. ledna 2012

Přehled zákonů a vyhlášek, které byly novelizovány v souvislosti se sociální reformou, přináší portál MPSV. ... více

 

Důležité dotazy týkající se sociální reformy !!!

Na Poradnu pro život s postižením Ligy vozíčkářů se klienti často obracejí s dotazy ohledně zápočtu lhůty pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku (poskytovaný na motorové vozidlo) a ohledně příspěvku na mobilitu od 1.1.2012. Protože se jedná o výjimečně důležité informace, zpracovali jsme tyto dva dotazy a v rámci tohoto článku si můžete přečíst co by bylo vhodné ... více

 

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Alternativní zprávu předkládají Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením organizace zastupující zájmy osob se zdravotním postižením v České republice. Zpráva informuje o opatřeních přijatých k plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o právech osob se ... více

 

Přehled dávek platných od 1. ledna 2012 pro osoby se zdravotním postižením

Od ledna příštího roku vzniknou nově pouze dvě dávky, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude ... více

 

Václav Krása: Pan Kalousek má pravdu

Pan Kalousek má pravdu, když tvrdí, že včerejší demonstrace na Václavském náměstí nebyla pouze demonstrací za sociální práva, ale jednalo se o demonstraci politickou. Také pořadatelem demonstrace nebyly jenom centrály odborů, ale mnoho dalších iniciativ a tudíž už z tohoto ... více

 

Sociální reforma a dobrovolnická služba

Osoba v hmotné nouzi již není bonifikována za výkon dobrovolnické služby, vysvětluje stanovisko Ministerstva vnitra.Sociální reforma I od roku 2012 mění přístup ke zvyšování dávek pomoci v hmotné nouzi, a to v oblasti hodnocení navyšování příjmu vlastní ... více

 

Sociální reforma a změny v oblasti dalšího vzdělávání

Sociální reforma přináší s účinností od 1. ledna 2012 také změny v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Přehled konkrétních ustanovení příslušných zákonů upravujících tuto oblast a odpovědi na nejčastější dotazy zveřejnilo na svém ... více

 

Novely zákonů v sociální oblasti

V souvislosti se sociální reformou byla novelizována řada zákonů a přijato několik vyhlášek. Jejich přehled s odkazy na plné znění uvádí portál MPSV. ... více

 

Průkazy osob se zdravotním postižením od 1.1.2012

Tisková zpráva MPSV shrnuje změny v přiznávání průkazů mimořádných výhod (nově průkaz osoby se zdravotním postižením). Popisuje, kdo bude mít nově na ... více

 

Sociální reforma - změny 2012

Přehled toho nejdůležitějšího, co se mění v sociální oblasti od ledna 2012, lze najít na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Stránky jsou přehledně členěny do kategorií podle témat Jednotné výplatní místo, Karta sociálních ... více

 

Jak se bude posuzovat pro potřeby příspěvku na péči, na mobilitu a nárok na průkazky TP, ZTP a ZTP/P

Na počátku roku 2011 začalo MPSV připravovat Reformu I, jež se týkala mnoha zákonů zajišťujících podporu osobám se zdravotním postižením (OZP), starým a chudým. Již v únoru byl hotový návrh paragrafového znění příslušného „změnového zákona“. A to aniž ... více a komentář MPSV

 

Formulář na Žádost o příspěvek na mobilitu

... více

 

Žádat o nový elektrický vozík se bude i nadále po 5-ti letech

Ve Sbírce zákonů vyšla dne  14.10.2011 novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která po mnoha debatách nakonec nemění nárok na elektrický vozík od zdravotní pojišťovny. Dle jednoho z návrhů měl být elektrický vozík nově zdravotní pojišťovnou hrazen ... více

 

Parkovací průkaz pro OZP platný v EU

S účinností od 1.8.2011 došlo ke změně zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., kde je stávající označení O1 (znak vozíčkáře do auta) nově označeno jako ... více

 

Vláda schválila nová pravidla pro konání veřejných sbírek

Návrh novely zákona výrazně zjednodušuje možnost konání kontinuálních sbírek. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková uvítala vládní schválení novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ... více

 

Služby seniorům a pobyt v domovech důchodců podraží

Zdražení o pětikorunu na 25 korun denně za dovoz oběda, o desetikorunu na 110 korun za přinesení velkého nákupu, o dvacet na 120 Kč za doprovod k lékaři. Takto se mají od ledna zvednout platby za pečovatelské služby. Podraží i pobyt ... více

 

Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší

Od lednové splátky roku 2012 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému - řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda ... více

 

Systémová korupce.

Jedním z hlavních témat současnosti je určitě korupce. Je vnímána především jako selhání politiků či úředníků při nejrůznějších výběrových řízeních. Domnívám se však, že dnes již nejde jenom o vlastní výběrová řízení. Zásadní problém spatřuji v činnosti, kterou jsem si sám pro sebe nazval „systémovou korupcí“. Systémovou korupci spatřuji v projektech, které ... více

 

Rodiče pobírající rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení dítěte si musí do 31. ledna zvolit sociální dávku

Pokud rodiče dosud pobírali rodičovský příspěvek na dítě mladší tří let dlouhodobě zdravotně postižené, které je současně i příjemcem příspěvku na ... více a www

 

Od 4. března platí nový dokument, který schválila po roční diskusi Česká lékařská komora

Od 4. března platí nový dokument, který schválila po roční diskusi Česká lékařská komora. Podle ní může zdravotnický personál ukončit intenzivní péči o nevyléčitelně nemocné osoby a doporučit péči paliativní. Paliativní péčí se rozumí taková péče, která není prvotně orientovaná na vyléčení člověka či prodloužení jeho života. Jejím cílem je zamezení a zmírnění bolesti a dalších tělesných a duševních strádání při ... více

 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením ve snadném čtení i s obrázky

Úmluvu OSN zpracovala a vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice v takové podobě, aby jí rozuměl každý. Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, což je oficiální název dokumentu, Česká republika ratifikovala již v září 2009. Nyní tedy nastala doba na změny ... Ukázky z této úmluvy se necházají na stránkách SPMP ČR.

 

Ombudsman protestuje proti zkoumání majetku hendikepovaných

Úřady podle veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského leckdy neoprávněně zkoumají majetek a příjmy tělesně postižených. Činí tak, i když hendikepovaní žádají příspěvek na kompenzační pomůcku, například na elektrický vozík. Nemá to oporu v zákoně, řekl dnes Varvařovský novinářům. Podle zákona mají ... více

 

Osobní asistence nebo pečovatelská služba?

Jaký je mezi nimi rozdíl, vysvětluje příspěvek z Oblastní charity Žďár nad Sázavou. V okolí každého z nás se občas vyskytne někdo, kdo potřebuje pomoci. Ať je již staršího věku nebo je dítětem, trápí ho nemoc či má nějaké postižení a není schopen postarat se sám o ... více

 

Kolaps úřadu už v lednu. Pokud přijde, nedostanete dávky

Žádný kolaps výplaty dávek od ledna nehrozí, tvrdí MPSV. Systém není připraven, takže zhroucení systému hrozí, tvrdí odborníci z praxe. „Likvidace fungujícího sociálního systému může vést ke kolapsu ... více

 

Stát porušuje práva lidí se zdravotním postižením, organizace posílají zprávu do OSN

Přestože se Česká republika zavázala dodržovat práva lidí se zdravotním postižením v rozsahu, který vyplývá z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, skutečnost je jiná. Lidé s postižením například nemají rovnoprávný přístup ke vzdělání a ... více

 

Začíná informační kampaň MPSV k sociální reformě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo 10. listopadu  v Karlových Varech sérii kulatých stolů věnovaných sociální reformě. Během následujících týdnů se ve všech krajských městech uskuteční semináře, na nichž odborníci MPSV a Úřadu práce ČR účastníkům představí hlavní změny, jež začnou platit od ledna ... více

 

O příspěvek na mobilitu je nutné požádat již v lednu 2012!

Kde a jak je třeba žádat o příspěvek na mobilitu, který od 1.1.2012 nahradí současný příspěvek na mobilitu a příspěvek na individuální dopravu? Přinášíme odpověď na jeden z častých dotazů týkajících se změn, které ... více

 

Vláda schválila Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014

Nový národní plán projednala a usnesením č. 253 schválila v pondělí 29. března 2010 vláda České republiky. Přípravu i podobu národního plánu významně ovlivnila Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009.
Text národního plánu je k dispozici ve formátu PDF i doc. na webových stránkách Vlády ČR.

 

Označení osoby v mobilním telefonu v případě nouze (ICE)

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají zranění při sobě obyčejně mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné a rychlé zdravotní pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na ... více

 

Nový zdravotnický systém s ukládáním dat

V České republice byl spuštěn zdravotní systém Karta pomoci, pacienti v něm mají možnost sami ukládat, editovat a mazat data o svém zdravotním stavu, lékař má pak do systému přístup jen v krizových situacích. Mediafax o tom ... více

 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nová vyhláška č. 398/2009 Sb. nabyla účinnosti 18. listopadu. Současně se ručí vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dále vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností Vyhláška se nachází v této částce Sbírky zákonů.

 

Jak si vychutnat seniorská léta.

Knížku psychiatryně Tamary Tošnerové s úvodem Petra Příhody a Marka Váchy vydává nakladatelství Computer Press. V ní se zamýšlejí pomocí autentických příběhů dospělé děti, mladší spolupracovníci, autoři generace 50+ nad svým životem. ... více

 

Jak se chovat k člověku s mentálním postižením

Grafický návod s piktogramy v rámci osvětové kampaně připravilo občanské sdružení Proutek. Občanské sdružení Proutek spouští kampaň s názvem: „VÍTE JAK SE CHOVAT K ČLOVĚKU S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM?“  Proutek se snaží zapojit dospělé lidi s mentálním postižením do běžné společnosti. Mnoho lidí s mentálním postižením již není „schováno“ ve velkých ústavech sociální péče a tak je můžete potkat v obchodech, v kině, v divadle, na koncertech, v dopravních prostředcích, prostě kdekoli. ... více

 

Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna 2011

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o tom, co se mění od Nového roku v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení. Přehled je rozdělen do šesti následujících oblastí:

 

ČSSZ radí klientům: hlídejte si své doby pojištění

Aby lidé měli přehled o získaných dobách pojištění a mohli případně chybějící doby dohledat, a tak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu, mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Informativní osobní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Je to důležité zejména v současné době, kdy ... více

 

Jak je to s povinností zdravotních prohlídek zaměstnanců

Od roku 2002 máme uzavřenou smlouvu s nestátním zdravotnickým zařízením, kde každý uchazeč o zaměstnání absolvuje vstupní prohlídku. Lékař tohoto zařízení provádí také předepsané prohlídky našich řidičů. S ostatními zaměstnanci si však nevíme rady. Máme v organizaci řemeslníky, zaměstnance u tiskařských strojů, recepční s noční prací, ... více

 

Návrh sociální reformy v roce 2011

MPSV zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také ... více

 

Prohlášení ze shromáždění osob se zdravotním postižením před MPSV ČR

Účastníci shromáždění, kteří přijeli 22. března z celé republiky do Prahy v hojném počtu protestovat proti návrhu sociální reformy, přijali prohlášení, kterým se obrátili na předsedu vlády Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. ... více

 

MPSV k demonstraci zdravotně handicapovaných

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek se zúčastnil 22. března demonstrace zdravotně handicapovaných, která byla svolána na protest proti plánované sociální reformě. Přišel jej podpořit také jeho stranický kolega a šéf resortu zdravotnictví ministr Leoš Heger. Ministr Drábek ve svém projevu na shromáždění uvedl, stejně jako v již zaslaném otevřeném dopise, že prezentace reformních kroků neodráží realitu, nezřídka se jedná o poplašné či lživé informace, které pak zcela legitimně mohou příjemce dávek znepokojovat. „Rozumím tomu, že pokud někdo tvrdí, že budeme rušit ZTP průkazy či odebírat možnost hradit z příspěvku na péči pomoc blízké osoby, pak ... více

 

Máte přehled o svém důchodovém pojištění?

Lidé často nevědí, kde získat potřebné informace týkající se jejich důchodových záležitostí a na jaké služby mají nárok. Abychom jim usnadnili rozhodování a orientaci, přinášíme základní vysvětlující informace. ... více

 

Osobní asistenti ze zahraničí

Péče o staré a nemohoucí občany se stává stále větším problémem hlavně ve vyspělých zemích. Jednou z prvních zemí, kde se tento problém začal řešit pomocí dovozu osobních asistentů (cizích pečovatelů) z asijských zemí, hlavně Filipín, byl Izrael. Poté se přidaly i jiné státy, jako Kanada, Řecko, Itálie, Anglie, Japonsko, Irsko, Tchai-wan, Španělsko a Rakousko, ale i Austrálie a Nový Zéland. Agentura ProVida okopírovala izraelský model a přináší tyto služby nyní na český trh. ... více

 

Sociálním zabezpečením vás provede stejnojmenná publikace

Hledáte odpovědi na otázky od nemocenského přes důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu? Chcete vědět, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, jak se vypočítá pojistné nebo starobní důchod? Jak se změnily podmínky pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost? Odpovědi najdete v publikaci „Sociální zabezpečení 2009“. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení. Dostupná je zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě na adrese: ... více

 

Informační portál o léčivech pro veřejnost

Bude pacienty seznamovat s nově uváděnými léky na český trh, s pravidly výdeje nových i již zavedených léků a s jejich působením na lidský organismus. "Státní ústav pro kontrolu léčiv se tímto informačním portálem snaží srozumitelnou formou přiblížit široké veřejnosti problematiku léčivých přípravků. Jedná se o jedinečný informační zdroj o lécích skutečně pro každého," uvádí Martin Beneš, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. ... více

 

Vymezení osob se zdravotním postižením pro účely pracovněprávních předpisů

Některým skupinám osob věnují pracovněprávní předpisy zvýšenou pozornost vzhledem k jejich ztíženému postavení na trhu práce. Jednou z těchto skupin jsou i osoby, u kterých právní úprava předpokládá určitou míru omezení pracovního uplatnění z důvodu jejich nepříznivého zdravotního stavu. ... více

 

Novinka. Lékaři budou posílat recept přes SMS

V lékárnách se připravuje přelomová novinka. Kdo potřebuje předepsat lék a nechce čekat v ordinaci, dostane možnost nechat si ho poslat od lékaře SMS-kou nebo emailem. ... více

 

Co dělat, když hledáte práci a máte nějaké postižení

1) Vzdělávejte se
Pokud budete mít vyšší vzdělání, povědomí o více oborech, více certifikátů o absolvovaných kurzech a školeních, tím větší šance je, že najdete zaměstnání, kde se dobře uplatníte. ... více

 

Jaké to je studovat na vozíčku

To, že každý má právo na vzdělání, už je v dnešních poměrech věc celkem samozřejmá. Otázkou ovšem je, zda je toto právo našimi školami a dalšími kompetentními institucemi maximálně podporováno. Platí i pro vozíčkáře? A jak se jim studuje například na „matičce univerzit“, Univerzitě Karlově? ... více

 

Informace o novele zákona o zaměstnanosti a zákona o pomoci v hmotné nouzi v návaznosti na dobrovolnickou službu s platností od 1. ledna 2009.

Do konce roku 2008 platilo, že nezaměstnaný, který působí jako dobrovolník v akreditovaném programu podle zákona o dobrovolnické službě, a to v režimu tzv. dlouhodobé dobrovolnické služby (v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu při trvání této dlouhodobé služby nejméně 3 měsíce) má nárok na zápočet této doby do odpracovaných let do důchodu. ... více

 

Rodičovský příspěvek pro matky se zdravotním postižením

Jestliže má budoucí maminka plný (případně částečný) invalidní důchod, bude mít nárok na rodičovský příspěvek? V případě, že ano, bude jej dostávat i s invalidním důchodem? A má na to vliv, zda je vdaná či svobodná? ... více

 

Které zásadní změny od 1. ledna 2009 platí v nemocenském pojištění

Praha 5. 12. 2008
1. ledna 2009 začne platit nový zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), který přinese řadu změn. Ty se mimo jiné týkají účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, ošetřování člena rodiny či stanovení sankcí. Česká správa sociálního zabezpečení proto přináší přehled nejpodstatnějších změn, které se lidí přímo dotýkají. ... více

 

Co by měl každý občan vědět

Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok 2009 navazuje na rok předchozí a přináší některé další změny, a to především v oblasti nemocenského pojištění a trhu práce. ... více

 

Průvodce systémem v roce 2009

Totéž jako výše ve formě přílohy. ... více

 

Sociální dávky v roce 2009 II.

V minulém článku jsme si popsali sociální dávky závislé na výši příjmu rodiny, dnes se zaměříme na dávky, které na příjmu nazávisí, tedy rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. ... více

 

Na jakou pracovněprávní ochranu mají nárok osoby pečující o osobu závislou na cizí pomoci

28.11.2008
Pečujete dlouhodobě o osobu, která je na vaší pomoci závislá, a máte problémy v zaměstnání? Nebo byste se rádi znovu vrátili do práce a nevíte, jestli byste obě náročné role zvládli a co můžete po svém zaměstnavateli požadovat? Na otázku, na jakou pracovněprávní ochranu mají nárok občané dlouhodobě pečující o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, by měly dát odpověď následující řádky. ... více

 

Výborná publikace, která ukazuje cestu ke kvalitním normám přístupnosti v nové realitě

Dostala se mi do ruky publikace, nad kterou jsem zajásala nadšením. Jmenuje se Evropská koncepce přístupnosti – ECA 2003 a jejím „duchovním otcem“ je Frances Aragall, který sebral a uspořádal myšlenky, poznatky a zkušenosti chytrých a praktických odborníků z dvaadvaceti zemí Evropy. ... více

 

ASISTENT PEDAGOGA vs. OSOBNÍ ASISTENT, ANEB KDO JE KDO

Ve školách, školských zařízeních a mimo ně se můžeme setkat s dvěma druhy asistentů, jejichž pozice, zařazení a náplň práce se mnohdy pletou. Pojďme se tedy podívat jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. ... více

 

O facilitovaném sexu se příliš nemluví

Vztah Gerrada a Laurie (skutečná jména byla změněna) se během dvou let stal důvěrným. Příležitostný kontakt přerostl v intimní, následně doplněný milostnou touhou. Po 24 měsících narůstající vášně se Laurie a Gerrad rozhodli, že je načase překročit pomyslnou hranici a dosáhnout tělesného spojení. ... více

 

Osobní asistence - riskantní podnik k nezaplacení

Život plný osobních asistentů není vůbec špatný. Za 16 let jsem jich poznala více než stovku. Pracovali dobře, špatně, rychle, pomalu, pečlivě i nedbale. Někteří asistenti přicházeli půl hodiny předem, jiní o půl hodiny později a někteří se ani neukázali. Zaměstnávala jsem muže i ženy i osoby, které se nehlásily ani k jednomu z těchto pohlaví. Někteří si při výplatě přepočítávali každý cent, aby měli jistotu, že dostali všechno, co jim patřilo, a jiní pracovali jako dobrovolníci, jednoduše proto, aby získali zkušenosti a doporučení. ... více

 

Lze považovat práci asistenčního psa za sociální službu?

Asistenční psi jsou u nás, na rozdíl od některých jiných států, poměrně novou formou pomoci tělesně postiženým. Z toho vyplývají i některé současné problémy, týkající se např. financování výcviku těchto psů, proplácení příspěvků na výživu psa, práva přístupu do budov apod. Ve srovnání s podobnou kategorií psů, tedy s vodicími slepeckými psy (jejichž výcvik je spolufinancován státem, dostávají příspěvky na výživu, mají zaručena některá práva přístupu do budov) je právní postavení asistenčních psů stále ještě velice špatné. ... více

 

Penzijní reforma: do důchodu se půjde později

Od ledna 2010 začne platit loni schválená druhá etapa důchodové reformy. Postupně se tak začne prodlužovat věk pro nárok na starobní důchod až na 65 let a potřebná doba pojištění až na 35 let. Zpřísní se i pozůstalostní nebo předčasné důchody a úplně změní systém ... více

 

Proč lidé se zdravotním postižením nepracují?

Český statistický úřad uvádí, že je u nás celkem 656 tisíc osob se zdravotním postižením, z toho se větší část o práci vůbec neuchází. ……… Podíl zaměstnaných občanů s postižením na jejich celkovém počtu ve skupině ekonomicky aktivních osob je jen 15,7 %. Uchazečů o zaměstnání je v této skupině pouze 5,2 %. Vyplývá z toho, že 79 % osob se zdravotním postižením se o práci neuchází vůbec. ... více

Novinka. Lékaři budou posílat recept přes SMS/h2Kolaps úřadu už v lednu. Pokud přijde, nedostanete dávkyZměny v sociálním zabezpečení od 1. ledna 2011

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk